طراحی و باسازی خانه

خانه ویلایی

قبل

بعد

51%

پیشرفت پروژه

مشخصات پروژه

کاربری : مسکونی

متراژ :60 متر

محل اجرا : پل مارنان اصفهان

گروه اجراه : مهراز