طراحی پلان

پروژه شاهراه

42%

پیشرفت پروژه

مشخصات پروژه

کاربری : اداری

متراژ : 1200 متر

محل اجرا : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

گروه اجرا : مهراز