درباره ما

ما درمهراز مجموعه ای از معماران، طراحان، مهندسان و برنامه ریزان هستیم که با هم برای ساختن آینده ای بهتر کار می کنیم.

مهراز به فرآیند طراحی و ساخت به عنوان یک همکاری خلاقانه بین مشتری، معماروسازنده برای ایجاد مکان هایی برای رفع نیازهای فیزیکی، زیبایی شناختی و مالی شما نگاه می کند.ما با سازمان‌های پیشرو در زمینه‌های آموزشی، مدنی، فرهنگی و تجاری همکاری می‌کنیم تا به آن‌ها کمک کنیم تا مسائل پیچیده‌تر را از طریق یک فرآیند بسیار فراگیر، نوآورانه و بین رشته‌ای تعریف و حل کنند

ما با هم آینده مکان را از طریق معماری، طراحی داخلی، برنامه ریزی و طراحی شهری، برنامه ریزی فضا، معماری منظر، مهندسی عمران، و تخصص بین رشته ای تعریف می کنیم.

در طول فرآیند طراحی، ما با هر مشتری همکاری می کنیم تا درکی از نیازهای منحصر به فرد آنها به دست آوریم.

درباره ما
کاور تماس با ما مهراز
کاور تماس با ما مهراز