دوره آموزش سریع 4D CINAMA مهراز 

 آموزش سریع CINAMA 4D+PREMIERE

دوره ای ویژه شاغلین یا افرادی که خواهان آموزش سریع نرم افزار می باشند و دوره های آنلاین  برای آنها زمان بر می باشد. دوره آموزش سریع به گونه ای می باشد که، آموزش ها کاملا  رایگان در اختیار شما قرار می گیرد و شما برای تمرین به سرورهای مهراز به صورت تمام وقت لینک میشوید