دوره آموزش سریع ENSCAPE مهراز ،دوره ای ویژه شاغلین یا افرادی که خواهان آموزش سریع نرم
افزار میباشند و دوره های آنلاین برای آنها زمان بر می باشد.
دوره آموزش سریع به گونه ای می باشد که، آموزش ها کاملا رایگان در اختیار شما قرار میگیرد و
شما برای تمرین به سرورهای مهراز به صورت تمام وقت لینک میشوید.