دوره آموزش سریع Revit مهراز ،دوره ای ویژه شاغلین یا افرادی که خواهان آموزش سریع نرم
افزار می باشند و دوره های آنلاین  برای آنها زمان بر می باشد.
دوره آموزش سریع به گونه ای می باشد که آموزش ها کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد و شما برای

تمرین به سرورهای مهراز به صورت تمام وقت لینک می شوید.