دوره آموزش سریع RAHINO مهراز ،دوره ای ویژه شاغلین یا افرادی که خواهان آموزش سریع نرم
افزار می باشند و دوره های آنلاین  برای آنها زمان بر می باشد.
دوره آموزش سریع به گونه ای می باشد که، آموزش ها کاملا  رایگان در اختیار شما قرار

می گیرد و
شما برای تمرین به سرورهای مهراز به صورت تمام وقت لینک میشوید.