(هزاران هسته پردازشی گرافیکی در خدمت شما)
مهراز پیشرفته ترین زیرساخت های پردازش موازی گرافیکی را برای شما در مرکز پردازش سریع گرافیکی خیام فراهم کرده است ، برای رندرهای گرافیکی و تمرین کلاس های آموزشی خود به صورت رایگان به سرور های ما لینک شوید و از سرعت و قدرت آن بهره مند شوید.

سرور لومیون

سرور آنریل انجین

سرور کیشات

سرور سینما 4دی

سرور بلندر

سرور کرونا

سرور ویری

سرور ونتیج

سرور اینسکیپ

سرور اسکچاپ